Ble bynnag yr ewch yn y byd, mae pobl yn gwrando ar Gymru. Mae gennym leoliadau a chanolfannau gwych, gwyliau, hyrwyddwyr, stiwdios a labeli recordio. Nid oes diwedd i'n rhestr o sêr rhyngwladol, o Underworld i'r Super Furry Animals, Shirley Bassey i Duffy, Funeral for a Friend i’r Manic Street Preachers.

Rydym am ehangu'r rhestr hon. Drwy ddatblygu cerddoriaeth ar lawr gwlad, gallwn feithrin y genhedlaeth nesaf o fandiau ac artistiaid – o Buzzard Buzzard Buzzard ac Adwaith, i Kelly Lee Owens ac Afro Cluster. Mae hynny'n golygu sicrhau bod ganddynt y sgiliau a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

Rydym yn hyrwyddo ystod eang o fentrau ar gyfer y diwydiant cerddoriaeth fasnachol a'i gerddorion, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'r rhain yn cynnwys arian ar gyfer artistiaid sy'n gwthio tuag at y lefel nesaf, prosiectau cerddorol a chyfoeth o adnoddau ar-lein. Ein nod, ochr yn ochr â'n partneriaid, yw sicrhau bod talent Cymru – ar draws y diwydiant cerddoriaeth – yn cael ei feithrin, ei gefnogi a'i ddatblygu. Yn ogystal, ewch i UK MusicHelp Musicians - dau sefydliad sydd yn offrymu nifer o wasanaethau a chymorth i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant.

Mae’n bwysig dweud, fodd bynnag, er bod cerddoriaeth glasurol, opera, cerddorfa a theatr gerdd yn elfennau hanfodol o gerddoriaeth Gymraeg a’r sector creadigol ehangach, mae sefydliadau eraill, megis Cyngor Celfyddydau Cymru, yn gofalu am y rhain.

Mae cerddoriaeth wrth wraidd ein hunaniaeth genedlaethol. Rydym wedi ymrwymo i'w dwf a'i lwyddiant, yn ei holl amrywiaeth, yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

Dyma sŵn y Gymru gyfoes

Mae ein rhestr chwarae fisol yn dod â synau newydd i chi gan artistiaid newydd a sefydledig ledled Cymru – yn Gymraeg ac yn Saesneg. Eisteddwch yn ôl, a mwynhewch y miwsig.