Dyma Cymru Greadigol. Cenedl wedi ei ffurfio gan ei phobl, ysbrydoli gan ei lleoliadau ac sy’n byrlymu â thalent.

Sex Education Season 3. Asa Butterfield as Otis Milburn, Emma Mackey as Maeve Wiley in Episode 5 of Sex Education Season 3

Ein gwaith

Rydym yn cysylltu pobl, hyrwyddo creadigrwydd a buddsoddi mewn syniadau ar draws ein cenedl.
Mwynhewch ein ffilm hyrwyddo yma.

Mae ein nod yn syml: gwneud Cymru yn un o'r llefydd gorau i feithrin creadigrwydd.

Pwrpas ein gwaith yn Cymru Greadigol yw sbarduno twf ar draws y diwydiannau creadigol, adeiladu ar lwyddiant presennol a datblygu talent a sgiliau newydd.

Lleoliad ffilmio yn dangos tref a thai metel a chytiau yn erbyn cefndir chwarel

Ffilmio yng Nghymru

Dyma Sgrîn Cymru - ein gwasanaeth arbenigol sydd wedi ymroi i gefnogi cynhyrchu ffilmiau yng Nghymru.

© Bad Wolf

£2.2 biliwn

O drosiant blynyddol yn niwydiannau creadigol Cymru

56,000

O bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru

£55 miliwn

Yn cael ei wario ar gyflenwyr o Gymru gan gynyrchiadau teledu a ffilm

Dyma sŵn y Gymru gyfoes

Mae ein rhestr chwarae fisol yn dod â synau newydd i chi gan artistiaid newydd a sefydledig ledled Cymru – yn Gymraeg ac yn Saesneg. Eisteddwch yn ôl, a mwynhewch y miwsig.

Cadwch mewn cysylltiad

Eisiau derbyn y newyddion diweddaraf am y sectorau creadigol? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.