Dyma Cymru Greadigol. Cenedl wedi ei ffurfio gan ei phobl, ysbrydoli gan ei lleoliadau ac sy’n byrlymu â thalent.

Ein gwaith

Rydym yn cysylltu pobl, hyrwyddo creadigrwydd a buddsoddi mewn syniadau ar draws ein cenedl.

Cliciwch yma i weld ein ffilm hyrwyddo.

Mae ein nod yn syml: gwneud Cymru yn un o'r llefydd gorau i feithrin creadigrwydd

Pwrpas ein gwaith yn Cymru Greadigol yw sbarduno twf ar draws y diwydiannau creadigol, adeiladu ar lwyddiant presennol a datblygu talent a sgiliau newydd.

Dyma sŵn y Gymru gyfoes

Mae ein rhestr chwarae fisol yn dod â synau newydd i chi gan artistiaid newydd a sefydledig ledled Cymru – yn Gymraeg ac yn Saesneg. Eisteddwch yn ôl, a mwynhewch y miwsig.

£1.4 biliwn

O drosiant blynyddol yn niwydiannau creadigol Cymru

32,500

O bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru

£18.1 miliwn

Wedi'i fuddsoddi mewn prosiectau Ffilm a Theledu drwy'r gyllid cynhyrchu

Cadwch mewn cysylltiad

Eisiau derbyn y newyddion diweddaraf am y sectorau creadigol? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.