His Dark Materials, filmed in Wales by Bad Wolf TV Productions

Rydym yn hyrwyddo'r diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru ac yn arddangos ein cenedl fach ond nerthol ar lwyfan byd-eang. Os oes gennych ddiddordeb mewn ffilmio yng Nghymru, mae tîm Sgrîn Cymru wrth law i'ch cefnogi – gan helpu i ddod o hyd i'r lleoliad perffaith neu ddod o hyd i'ch criw llawrydd. Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio'r bobl, y lleoedd a';r cyfleusterau gorau i sicrhau bod eich cynhyrchiad yn un llwyddiannus.Yn ogystal â bod â chysylltiad da â dinasoedd mawr ledled y DU, o Lundain i Fanceinion, rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o leoliadau ar gyfer eich cynhyrchiad, gan gynnwys mynyddoedd epig ac arfordiroedd trawiadol.Felly, peidiwch ag oedi cyn ystyried Cymru ar gyfer eich cynhyrchiad nesaf. Boed chi'n saethu ffilm, drama deledu neu ffilm fasnachol, darganfyddwch beth all Sgrîn Cymru gynnig i chi. 

Oes gennych ymholiad ffilmio? Cysylltu â'r tîm heddiw