Mae Cymru'n llwyddiant rhyngwladol ym maes ffilm a theledu. Ers dros 35 mlynedd, mae ein gwlad wedi bod yn gartref i dri darlledwr cenedlaethol: BBC Cymru Wales, S4C ac ITV Cymru Wales. Dros y blynyddoedd, mae cenhedlaeth newydd o gwmnïau cynhyrchu annibynnol wedi ymuno â nhw, gan gynnwys Bad Wolf, Vox, Joio, Severn Screen, Little Door Productions, Triongl, a Chwarel.  

Gydag apêl talent leol, tirwedd amrywiol, a phecynnau cymorth cynhyrchu pwrpasol, mae Cymru wedi llwyddo i ddenu enwau mawr y diwydiant fel Lucasfilm a NBCUniversal i ddewis Cymru fel eu lleoliad ffilmio.

Mae Cymru Greadigol yma i adeiladu ar ein traddodiad fel cenedl o storïwyr. O ddramâu teledu lleol Cymraeg a Saesneg, i ffilmiau Hollywood; rydym yn darparu cymorth, cyllid a seilwaith i wireddu syniadau.

Ein nod yw adeiladu ar ein llwyddiant o hyrwyddo Cymru fel lleoliad byd-eang o'r radd flaenaf ar gyfer cynhyrchu ffilm a theledu. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a datblygu ein cwmnïau cynhyrchu, criwiau talentog a'n cyflenwyr.

Cadwch mewn cysylltiad

Eisiau derbyn y newyddion diweddaraf am y sectorau creadigol? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.