Fy enw i yw Seb ac rwy'n dod o'r Rhyl. Mae’n le hyfryd i fod ac rwy’n rhan o’r gymuned yma.

Dw i’n gwneud prentisiaeth CRIW fel rhan o Sgil Cymru* ar hyn o bryd, yn cael profiad ymarferol o fewn y diwydiant ffilm a theledu yng Ngogledd Cymru. Mae’n gwrs blwyddyn, ac yn gyfle i mi gael fy nhraed o dan y bwrdd. Rwy eisiau gwneud cysylltiadau newydd a chael cymaint o brofiad â phosib trwy gydol y flwyddyn. Gobeithio erbyn y diwedd bydda i'n gallu camu mewn i'r diwydiant gan fynd a’r profiadau newydd gyda mi.

Mae gen i radd mewn ffilm o Brifysgol Bangor - graddiais yn 2017. Ers hynny, rydw i wedi gweithio yn y maes manwerthu ac fe wnes i swydd weinyddol hefyd. Pan ddaeth y brentisiaeth i’n sylw, gwelais ei bod yn cynnig profiad diwydiant i bobl yng Ngogledd Cymru. Roedd yn berffaith i rywun fel fi. Bachais y cyfle a, diolch byth, llwyddais i'w gael. Mae wedi tanio fy angerdd dros fod eisiau mynd i fyd ffilm a theledu.

Dwi wedi darganfod bod digonedd o gyfleoedd yng Ngogledd Cymru. Nid yw popeth i lawr yn y de; mae wedi dysgu cryn dipyn i mi am y diwydiant yng Ngogledd Cymru a sut mae’n gyfnod cyffrous i Gymru yn gyffredinol. Mae cymaint o wahanol gynyrchiadau y gallwch weithio arnynt. Mae Cymru yn wlad wych, ac mae’n anhygoel ei gweld yn cael ei harddangos mewn ffyrdd mor gyffrous ac amrywiol.

Ffotograff dros ysgwydd Seb Jones yn golygu fideos ar fonitor. Mae'r sgrin yn dangos sgrin hollt ac arni ddau lun statig – un yn agos at berson yn erbyn cefndir gwyrdd a melyn,  a'r llall o bêl binc fawr mewn cae glaswelltog.
Yn ôl Seb, mae ei brentisiaeth wedi ailfywiogi ei angerdd am yrfa ym myd ffilm a theledu.

Y gwaith rwy'n fwyaf balch ohono yw cynhyrchiad o'r enw Chuck Chuck Baby. I ddechrau, cefais rôl fel cynorthwyydd COVID. Dechreuais siarad â'r tîm camera ac erbyn y diwrnod wedyn roeddwn yn gweithio fel cynorthwyydd camera dan hyfforddiant. Fe wnes i hynny am weddill y cyfnod saethu a chael profiad ymarferol da. Roeddwn yn gosod offer camera a’n helpu tîm camera i rigio ac ati. Dysgais lawer mewn mis. Wrth i amser fynd yn ei flaen, roeddwn i’n fwy hyderus gyda'r gwaith. Roedd yn brofiad a hanner.

Y cynhyrchiad nesaf y byddaf yn gweithio arno yw Snowdonia SOS, sy'n gyffrous. Mae’r boddhad o’i wneud yn fy ysgogi. Yn amlwg, mae’r dyddiau'n hir ond pan fydd y rhaglen yn cael ei rhyddhau gallwch werthfawrogi beth rydych chi wedi'i gyflawni a beth rydych wedi gweithio mor galed arno dros y misoedd diwethaf. Mae ei weld wedi'i gwblhau yn deimlad braf.

Os ydych chi'n ystyried ceisio mynd i mewn i'r diwydiant, byddwn i'n eich annog i gael llawer o brofiad. Yn amlwg, mae gradd yn wych, ond mae angen profiad ymarferol arnoch chi hefyd. Dyna’r un peth nad yw’r brifysgol yn ei ddysgu i chi mewn gwirionedd – manylion mân y diwydiant ffilm a theledu. Mae cyrsiau hyfforddi a phrentisiaethau fel yr un CRIW yma yn Sgil yn ddefnyddiol iawn.

Mae llawer o gefnogaeth ac adnoddau ar gael hefyd, fel Screen Alliance Wales a Screen Skills. Mi wnes i ddarganfod y brentisiaeth trwy Screen Alliance. Mae ganddyn nhw lawer o gyfleoedd efallai nad oeddech chi hyd yn oed wedi meddwl amdanyn nhw. Os ydych chi am ddilyn llwybr gyrfa benodol ym myd ffilm a theledu, gallant eich rhoi ar ben ffordd.

*Mae rhaglen brentisiaeth CRIW Sgil Cymru yn cael ei darparu mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai.

Eisiau ennill profiad yn y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru? Darganfod mwy am raglen brentisiaeth CRIW Sgil Cymru, a gefnogir gan Cymru Greadigol.