Ers i ni lansio yn 2020, rydyn ni wedi cefnogi nifer o brosiectau creadigol. O ffilmiau nodwedd cyllideb fawr i ddramâu teledu cartref, a lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad i dechnoleg gemau newydd – rydym wedi buddsoddi miliynau i helpu ein sectorau creadigol i dyfu.

Hoffwn roi blas i chi o rai o'r prosiectau rydyn ni wedi'u cefnogi, o helpu i sgwennu'r lleoliadau gorau i dynnu'r criw cywir at ei gilydd. Ar y dudalen hon, rydyn ni'n eich gwahodd i fynd y tu ôl i'r llenni a darganfod sut rydyn ni wedi gweithio gyda chwmniau fel Lucasfilm i ddod â buddsoddiad i Gymru. 

Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r dudalen hon wrth i brosiectau newydd fynd yn fyw, felly dewch yn ôl yn fuan i weld beth arall rydyn ni wedi bod yn gweithio arno.

"Mae'r cyfleusterau llwyfan gwych yma gyda ni, tirluniau prydferth, a'r dalent wych hon yng Nghymru, sydd wrth gwrs - fel Gymraes - roeddwn i wrth fy modd i'w weld." Lynwen Brennan, Is-lywydd Gweithredol Lucasfilm

Four people stand on the end of the shore looking out to sea

Sut gwnaethon ni weithio gyda Lucasfilm i ddod â Willow i Gymru

Dysgwch sut gwnaethon ni helpu Lucasfilm i greu'r gyfres newydd o Willow yng Nghymru.

£1.4 biliwn

O drosiant blynyddol yn niwydiannau creadigol Cymru

32,500

O bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru

£18.1 miliwn

Wedi'i fuddsoddi mewn prosiectau Ffilm a Theledu drwy'r gyllid cynhyrchu