Mini buds, created by Bumpy Box

Ers i ni lansio yn 2020, rydyn ni wedi cefnogi nifer o brosiectau creadigol. O ffilmiau nodwedd cyllideb fawr i ddramâu teledu cartref, a lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad i dechnoleg gemau newydd – rydym wedi buddsoddi miliynau i helpu ein sectorau creadigol i dyfu.

Hoffwn roi blas i chi o rai o'r prosiectau rydyn ni wedi'u cefnogi, o helpu i sgwennu'r lleoliadau gorau i dynnu'r criw cywir at ei gilydd. Ar y dudalen hon, rydyn ni'n eich gwahodd i fynd y tu ôl i'r llenni a darganfod sut rydyn ni wedi gweithio gyda chwmniau fel Lucasfilm i ddod â buddsoddiad i Gymru. 

Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r dudalen hon wrth i brosiectau newydd fynd yn fyw, felly dewch yn ôl yn fuan i weld beth arall rydyn ni wedi bod yn gweithio arno.

Ffilmiau hyrwyddo

£1.4 biliwn

O drosiant blynyddol yn niwydiannau creadigol Cymru

32,500

O bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru

£18.1 miliwn

Wedi'i fuddsoddi mewn prosiectau Ffilm a Theledu drwy'r gyllid cynhyrchu

Lost Boys & Fairies

Fe dawodd drama BBC Lost Boys & Fairies ein sgriniau ym mis Mehefin 2024.  

Mae'r gyfres yn adrodd stori ddisglair y canwr a'r artist-extraordinaire Gabriel, ei bartner Andy a'u taith i fabwysiadu. Mae'r actor o Gaerdydd, Sion Daniel Young (Witness Number 3, Deceit) a seren y llwyfan a'r sgrin Fra Fee (Cabaret, Les Misérables) yn ymddangos mewn rolau arweiniol fel Gabriel ac Andy.

Mae Lost Boys & Fairies yn cael ei greu a'i ysgrifennu gan yr awdur Cymreig Daf James, a gyfarwyddwyd gan James Kent (The Capture, Testament of You), a'i gynhyrchu gan Duck Soup Films ar gyfer BBC Cymru Wales a BBC iPlayer.

Darganfod mwy am cread y rhaglen isod:

"Mae'r cyfleusterau llwyfan gwych yma gyda ni, tirluniau prydferth, a'r dalent wych hon yng Nghymru, sydd wrth gwrs - fel Gymraes - roeddwn i wrth fy modd i'w weld." Lynwen Brennan, Is-lywydd Gweithredol Lucasfilm