Llyn Padarn is a glacially formed lake in Snowdonia, Gwynedd, North Wales.

Chwilio am leoliad, criw neu gyfleusterau penodol yng Nghymru? Gall ein cronfeydd data eich helpu i ddod o hyd iddyn nhw. Yn ogystal â chwilio trwy ein cofnodion, gallwch hefyd ychwanegu a diweddaru manylion.

Un peth i nodi: er mwyn chwilio am leoliad mae'n rhaid i chi gofrestru prosiect. Os ydych yn ymchwilio ar gyfer cynhyrchiad arbennig, rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch (bydd y manylion yma yn cael eu trin yn gyfrinachol). Os ydych chi eisiau chwilota am wybodaeth yn unig, yna mae croeso i chi ychwanegu 'PRAWF' at deitl y prosiect.

Yn cael anhawster gydag unrhyw beth? Cysylltwch â penny.skuse@llyw.cymru.

Cronfeydd ddata

Chwilio ein cronfa ddata am leoliadau

Chwilio am leoliad

Cliciwch YMA i gofrestru eiddo neu leoliad yng Nghymru.

Cofrestru lleoliad

Diwygio lleoliad sydd wedi ei gofrestru eisioes

Diwygio lleoliad

I ddarganfod mwy am sut mae'r cyfan yn gweithio a beth i ddisgwyl, mae croeso i chi lawrlwytho canllawiau ychwanegol ar waelod y dudalen hon.

Ffeiliau wedi’u hatodi

Mwy o wybodaeth