His Dark Materials, filmed in Wales by Bad Wolf TV Productions

Mae Sgrin Cymru yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn yr Awdurdodau Lleol rhanbarthol a'r Swyddfeydd Ffilm. Ar gyfer trwyddedau ffilmio bydd angen i chi gysylltu â'r cyngor perthnasol yn uniongyrchol.

Awdurdodau Lleol / Lleoliadau:

Arweiniad swyddogol:

Canllawiau / rheoliadau cyffredinol ar gyfer ffilmio yn y DU

(Sylwer nad oes unrhyw eithriad i wahardd ysmygu ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru), dilynwch y ddolen isod am ragor o fanylion.

Gwaharddiad Ysmygu yng Nghymru

Awdurdod Hedfan Sifil / Dronau a Chod Awyrennau Model

Dibynnu ar le rydych chi’n ffilmio, rhowch wybod i’r heddlu perthnasol am unrhyw beth a allai effeithio ar y cyhoedd:

Heddlu Gogledd Cymru

Heddlu Dyfed Powys

Heddlu De Cymru

Heddlu Gwent

 

Oes gennych ymholiad ffilmio? Cysylltu â'r tîm heddiw