His Dark Materials the facilities

Rhaid i gwmnïau cynhyrchu, cyfleusterau, a chriw bod yn breswyl a gweithio yng Nghymru er mwyn bod yn gynwysedig ar lein.

Cofrestru

Os ydych chi'n aelod criw llawrydd yng Nghymru, gyda phrofiad blaenorol o weithio ym myd ffilm/teledu, dylech sicrhau bod eich manylion yn cael eu rhestru ar ein cronfa ddata ar-lein hygyrch.

Gallwch gofrestru yma

Diwygio

Ar ôl cofrestru, rydym yn gallu eich hyrwyddo i'r cynyrchiadau rydym yn eu cefnogi drwy gyllid Cymru Greadigol, yn ogystal â ffilmiau, dramâu neu hysbysebion sy'n gofyn am help logistaidd pan fyddant yn ffilmio ledled Cymru. Os ydych eisoes wedi cofrestru

Diwygio neu ddiweddaru rhestr Criw presennol

Llety

Mae gan wefan Croeso Cymru gyfoeth o wybodaeth llety ledled Cymru, os ydych ynau’n chwilio am westai neu fflatiau wedi eu gwasanaethu. Gallwch chwilio am lety sydd ar gael yma.

Neu, cysylltwch â Sgrin Cymru yn uniongyrchol am gyngor neu wybodaeth bellach am lety yng Nghymru.

Oes gennych ymholiad ffilmio? Cysylltu â'r tîm heddiw