Sort

Trefnu yn ôl:
image of main hall during Frankfurt Book Fair 2022

Ffair Lyfrau Frankfurt

Byddwn yn cynnal taith fasnach gyda 13 o gwmniau i Ffair Lyfrau Frankfurt rhwng 18-22 Hydref, fel rhan o raglen fasnach ryngwladol ehangach Llywodraeth Cymru.

Testunau:

Ein gwaith

Rydym yn cysylltu pobl, hyrwyddo creadigrwydd a buddsoddi mewn syniadau ar draws ein cenedl.

Cliciwch yma i weld ein ffilm hyrwyddo.