Mae’r gronfa bellach ar gau. 

Yma yng Nghymru Greadigol, rydym am i’n diwydiannau creadigol fod yn gynhwysol ac yn hygyrch i bawb.  Mae’n bwysig i ni hefyd ein bod yn cynnal amodau lle gall cwmnïau creadigol barhau i dyfu a lle gall unigolion ddatblygu a gwella’u sgiliau – ac sy’n meithrin y talentau sy’n bod a’r talentau sy’n codi. 

Gwnaethon ni sefydlu Panel Cynghori ar y Sgiliau Creadigol – grŵp o arbenigwyr yn y diwydiant – i ystyried sut y dylem ni gefnogi’r diwydiant. Gan ddechrau gyda chynllun gweithredu ar sgiliau newydd, gwnaethon ni nodi deg blaenoriaeth yn y sector creadigol yng Nghymru y mae angen eu cefnogi.

Bydd y Gronfa Sgiliau Creadigol yn chwilio am gynigion ar gyfer prosiectau fydd yn cyfrannu at wireddu’r deg blaenoriaeth. Gallwch ddarllen amdanyn nhw yn ein cynllun gweithredu

Lawrlwythiadau

Cronfa Sgiliau Creadigol Nodiadau Cyfarwydydd Allanol