Nid ar chwarae bach mae mentro i’r diwydiant gemau yng Nghymru. O brosiectau deallusrwydd artiffisial i bencampwriaethau gemau fideo, mae'r sector yn canolbwyntio ar ysgogi arloesedd gyda thechnolegau a phrofiadau arloesol. Yn y crynodeb hwn, rydym yn darganfod pedwar o'r prosiectau gorau y dylech wybod amdanynt – yn ogystal â'ch cyflwyno i'r cwmnïau a'r sefydliadau y tu ôl i'w llwyddiant.

Hedfan gyda Paradrop VR

Mae’r arloeswyr digidol, Frontgrid, wedi gosod uchelgais i’w hunain i ail-ddychmygu ac ailgynllunio sut rydym yn profi'r byd. Mae eu technoleg a'u talent arloesol yn golygu y gallant greu unrhyw amgylchedd Rhith-Realiti (VR) y gallwch ei ddychmygu.  

Gyda chymorth ariannol gan ein Cronfa Ddatblygu Cymru Greadigol, lansiodd Frontgrid Paradrop VR – profiad Realiti Rhithwir aml-chwaraewr o dan ganopi sy'n eich gwahodd i hedfan drwy'r awyr ar antur rithwir.

 

Ydych chi’n gwybod pwy lofruddiodd wncwl Marcus?

Mae dau o gwmnïau mwyaf arloesol Cymru, Wales Interactive a Good Gate Media wedi lansio gêm ryngweithiol newydd sbon – Who Pressed Mute On Uncle Marcus?.

Eich tasg chi yn y gêm ddirgelwch hon yw datgelu pwy yw’r llofrudd a wenwynodd Marcus drwy holi aelodau'r teulu ar alwad fideo rithwir. Y gêm hon yw'r chweched mewn cydweithrediad rhwng Wales Interactive a Good Gate, sy'n dangos sut mae ein cwmnïau gemau yn gweithio gyda’i gilydd i lwyddo o fewn y diwydiant. 

Os ydych chi am chwarae ditectif, mae'r gêm ar gael ar iOS, Android, Nintendo Switch, PC a Mac (trwy Stream), PlayStation ac Xbox.

Mynd i fyd yr anifeiliaid anwes rhithiol gyda Tiny Rebel Games

Wyt ti’n barod i fod yn berchennog ar anifail anwes rhithiol? Mae’r datblygwyr gemau a Realiti Estynedig llwyddiannus o dde Cymru, Tiny Rebel Games, wedi codi $7m i greu prosiect newydd i ni: yn cyflwyno'r Petaverse Network.

Gan groesawu potensial technolegol web3, mae Petaverse yn gosod llwyfan ar gyfer anifeiliaid anwes rhithwir. O'i fewn, gallwch fabwysiadu ffrindiau rhithiol a mynd â nhw gyda chi wrth i chi grwydro'r metaverse. Gan ddefnyddio technoleg Realiti Estynedig (AR), bydd eich anifail anwes yn tyfu, yn esblygu ac yn dysgu wrth i chi ryngweithio â nhw.

Dyma’r prosiect diweddaraf mewn cyfres o ddatganiadau gan Tiny Rebel Games, sydd â dros 20 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu gemau lefel uwch. Fe'u dewiswyd fel rhan o garfan ymchwil a datblygu Clwstwr yn 2021 i'w helpu i edrych ar ffyrdd o wireddu eu gweledigaeth o anifeiliaid anwes rhithwir.

 

RunWild Entertainment yn rhyddhau gêm chwarae rôl newydd - Almighty: Kill your Gods

Yn y diweddariad newydd hwn ar gyfer eu gemau chwarae-rôl trydydd person, mae RunWild Entertainment yn eich gwahodd i rôl milwr hudol mewn cyfuniad o ymladd a chrefft. Y gêm hon yw'r diweddaraf mewn casgliad arbennig o gemau gan y datblygwyr talentog a chreadigol o Gaerffili. Maent yn arbenigo mewn dylunio profiadau rhyngweithiol i’w rhannu a’u mwynhau, gan gynnwys gemau aml-chwaraewyr fel hon. Derbyniodd RunWild gefnogaeth ariannol gan ein Cronfa Ddatblygu Cymru Greadigol ar gyfer gweithredu’r prosiect hwn, gan ganolbwyntio ar ddatblygu syniadau gêm newydd.

Animated shot of game Almighty showing cliffside town and animated characters
Cyfle i fod yn filwr o fri, yn Almighty: Kill your Gods