Yn cyflwyno Wales Interactive: y cwmni gemau o Benarth a sefydlwyd gan Richard Pring a David Banner MBE yn 2012. Dros y blynyddoedd, mae’r cwmni wedi newid llawer – o ddatblygwyr yn gwneud eu gemau eu hunain i fod yn gyhoeddwyr sy’n creu ac yn gwerthu prosiectau annibynnol i PlayStation, Xbox a Nintendo. Y dyddiau hyn, yn ogystal â pharhau i greu a chyhoeddi, mae'r ddau a'u tîm yn barod i wneud eu marc ar fyd gemau rhyngweithiol.

Er y newid yn eu prosiectau creadigol, mae’r weledigaeth yr un fath. Ers ei sefydlu, nod Wales Interactive yw creu hwb ar gyfer y diwydiant gemau yng Nghymru i roi llais cryf ac unedig iddo. Yn ogystal ag arddangos ei botensial i bobl Cymru ac amlygu sut mae’r diwydiant yn gweithio ac yn ffynnu, maen nhw hefyd yn teithio i ganolfannau gemau ar draws y byd, o San Francisco i Japan, i wneud yn siŵr bod Cymru nid yn unig yn cael ei chynnwys ond yn cael ei chydnabod yn y diwydiant gemau rhyngwladol.

I gyflawni eu huchelgeisiau, sefydlodd y cwmni berthynas gref â ni yma yn Cymru Greadigol a Llywodraeth Cymru. Yn y blynyddoedd cynnar, cawsant arian gan y Gronfa Datblygu Ddigidol, a oedd yn allweddol i roi eu prosiectau cychwynnol ar waith gan ei fod yn cynnig llwybr ariannu gwahanol i fuddsoddiad. Ers 2014, maen nhw hefyd wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd ar sioeau masnach ledled y byd – gan helpu i hyrwyddo eu gwaith a photensial Cymru fel hwb gemau arloesol a thalentog.

Wales Interactive yw'r cwmni y tu ôl i'r gêm arswyd aml-chwaraewr, Sker Ritual.

Mae’r cwmni’n awyddus i wneud defnydd o ddiwydiant ffilm a theledu cryf Cymru drwy greu mwy o ffilmiau rhyngweithiol neu gemau FMV (full motion video). Gyda mynediad uniongyrchol at gwmnïau fel Sony a Microsoft, maent yn gobeithio cyfuno sgiliau'r diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru â gwybodaeth a rhyngweithiad y diwydiant gemau i greu model ffilm ryngweithiol gynaliadwy. I wneud hyn, maen nhw’n gweithio a thalent o gwmnïau cynhyrchu sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, fel Good Gate Media, i greu ffilmiau rhyngweithiol arloesol ym maes cyhoeddi ffilmiau a gemau.

Gyda thîm craidd o 12 - o gyhoeddwyr a rhaglenwyr i ddylunwyr sain a marcwyr - yn gweithio gyda channoedd o bobl ledled y byd, roedd angen i'r cwmni ddylunio model gweithio parhaus. Fe wnaethon nhw greu teclyn sgriptio rhyngweithiol (WIST) sy'n caniatáu iddyn nhw weithio gydag awduron i gynllunio, creu a chyhoeddi eu gemau rhyngweithiol. Gyda’r nifer o brosiectau yn cynyddu, y teclyn hwn fydd yn helpu'r cwmni i barhau i greu gemau llwyddiannus, fel Who Pressed Mute on Uncle Marcus?, The Complex a Five Dates. Bydd Wales Interactive yn parhau i ddatblygu WIST dros y blynyddoedd nesaf tra’n rhan o gonsortiwm media.cymru.

Wrth iddynt edrych tua’r dyfodol, llwybr y mae'r cwmni'n awyddus i'w archwilio yw rhyngweithio aml-chwaraewr: maes arloesol sy'n gymharol newydd i'r byd gemau. Nod y prosiect newydd hwn yw cael gymaint o bobl â phosibl i chwarae a mwynhau eu gemau.

Eisiau gwybod mwy am Wales Interactive? Dyma rai prosiectau i'w darganfod:

  • Maid of Sker: gêm arswyd person-cyntaf wedi’i ysbrydoli gan chwedlau Cymreig. Gwrandewch allan am fersiwn arswydus o’r emyn adnabyddus, Calon Lân. Derbyniodd y prosiect gyllid datblygu gan raglen Ewrop Greadigol yr UE, gyda chymorth Desg Ewrop Greadigol y DU Cymru – a oedd gynt yn rhan o Cymru Greadigol.
  • Sker Ritual: dilyniant i Maid of Sker, mae'r gêm arswyd aml-chwaraewr hwn wedi'i leoli yng nghefn gwlad y tu allan i Bort Talbot.
  • Ffilmiau rhyngweithiolo The Complex i Deathtrap Dungeon.