Cynhyrchu ffilmiau nodwedd

Drwy'r gronfa hon, rydyn ni'n cefnogi ffilmiau naratif gweithredu byw neu animeiddiedig gwreiddiol, sydd wedi'u hanelu i’w rhyddhau yn y sinema ac sy'n cael eu harwain gan awduron, cyfarwyddwyr neu gynhyrchwyr sy'n enedigol o Gymru neu’n seiliedig yng Nghymru.

Pwy all wneud cais?

Er mwyn gwneud cais i’r gronfa hon mae'n i chi fodloni’r canlynol:

  • Prosiect ffilm nodwedd wreiddiol gyda’r bwriad i’w rhyddhau yn y sinema
  • Talent a anwyd neu sy’n seiliedig yng Nghymru yn rôl y prif awdur, cynhyrchydd a/neu gyfarwyddwr
  • Yn gallu gwneud cais drwy gwmni sydd wedi ei gofrestru ac yn cael ei reoli'n ganolog yn y DU.  Y cynhyrchydd ddylai arwain y cwmni hwn
  • Cynllun dichonadwy i'r ffilm gael ei hariannu'n llawn o fewn chwe mis.

Yn ogystal â hyn, mae Ffilm Cymru yn canolbwyntio ei fuddsoddiad ar brosiectau sy’n cyd-fynd ag un neu fwy o’r canlynol:

  • Gwneuthurwyr ffilmiau o Gymru mewn cyfnod cynnar yn eu gyrfaoedd
  • Ffilmiau, sy'n cael eu harwain gan wneuthurwyr ffilmiau sydd wedi’u tangynrychioli a/neu yr uniaethir â nhw gan gynulleidfaoedd sydd yn draddodiadol wedi tan-wasanaethu gan ffilmiau nodwedd  gan gynnwys ffilmiau Cymraeg
  • Ffilmiau sydd â gwerth artistig cryf, sy’n mentro o ran talent, cynnwys neu ffurf y byddai'r sector masnachol yn ei chael yn anoddach i'w cefnogi
  • Ffilmiau sy'n darlunio Cymru a diwylliant Cymru mewn ffyrdd newydd ac anghonfensiynol.

Sut i ymgeisio

I gael mwy o wybodaeth, i ymholi ac i ymgeisio ewch i wefan Ffilm Cymru Cynhyrchu Ffilmiau Nodwedd | Ffilm Cymru (ffilmcymruwales.com)