Skip to main content
Ganolfan Dylunio Busnes, Islington, Llundain 5 - 6 Rhagfyr 2023

 

Byddwn yn dychwelyd i Ganolfan Dylunio Busnes Llundain ar 5 a 6 Rhagfyr. Rydym yn disgwyl rhaglen lawn  o gyfarfodydd a sesiynau rhwydweithio a chynadledda.

FOCUS yw'r unig ddigwyddiad i'r diwydiant yn y DU lle gall pobl gwrdd â llunwyr cynnwys a hwyluswyr o dros 100 o wledydd. Bydd yn denu miloedd o weithwyr cynhyrchu proffesiynol o bob rhan o'r diwydiannau sgrin creadigol.

Mae Cymru Greadigol yn falch iawn o gael ymuno â Sioe Gynhyrchu Focus gan gynrychioli'r diwydiant sgrin yng Nghymru. Eleni, bydd y partneriaid canlynol yn ymuno â ni:

Dewch i ymweld â ni ar stondin P6

Lleoliad

51.535507, -0.105239